86051d0c

Спомагателно оборудване на машина за изтегляне на тел